tillbaka

Majs (Under uppdatering)Majsodlingen i Sverige har i flera år legat på en ganska blygsam areal när vi jämför oss med våra grannländer t.ex. Danmark och Tyskland. I nuläget har odlingen ökat och kan öka ytterligare eftersom det svenska intresset blir större för varje år.

Majsen har flera fördelar i jämförelse med vallen bl.a. som komplement, då man sprider sina risker. Ett torrt år trivs majsen men inte vallen och ett nederbördsrikt år är det tvärtom.

Activate

Activate är sorten som kommer sätta nya gränser för odlingssäkerhet på kalla lokaler. Den utmärker sig för sin tidiga mognad och mycket goda smältbarhet kombinerat med en hög stärkelseskörd.

Activate är sorten som är lämpad för alla som vill kunna skörda tidigt och så lite senare, kort sagt en sort det lönar sig att bevaka nästa år.

Kaspian

Kaspian är den tidigaste majssorten, som provats i Danmark och Sverige. Sorten passar särskilt bra i delar av landet där tidighet är den viktigaste parametern för att få avmognad före den tidiga nattfrosten i september.


Ampezzo

Ampezzo är en ensilagemajs som utvecklas snabbt och säkert på våren med tidig blomning. Sorten är medelhög med mycket god stjälkstyrka och medelstaygreen.

Ampezzo har god smältbarhet och är en stabil leverantör av kvalitetsfoder       Ladda hem produktblad (142 kb)

 
Forsbecks AB - Skänninge