tillbaka  

SPORT
En perfekt blandning för gräsmattor som utsätts för hårdare slitage t.ex. fotbollsplaner och golfbanor.
Art Sort %-andel
Rödsvingel Musica 10
  Moccasin 20
Ängsgröe Miracle 20
  Orfeo 20
Eng.rajgräs Gator 20
  Verdi 10
GRÄSMATTEFRÖBLANDNING

 

Utskrift av Sport (pdf)

 
Forsbecks AB - Skänninge