tillbaka

Växtskyddsmedel mot svamp

Sprutmedel används ofta i en kombination och vi rekommenderar en kontakt med någon av våra rådgivare vid val av produkt. Nedan följer en lista med våra produkter som länkar till respektive leverantör. Där du kan läsa mer om användning och innehåll samt skriva ut aktuella säkerhetsdatablad.


Svampmedel

Acrobat WG        
Amistar        
Aliette 80 WG        
Basamid Granulat        
Bumper 25 EC        
Candit        
Cantus        
Comet Pro         
       
Delan WG        
Epok 600 EC        
Flexity         
Folpan 500 SC        
Forbel 750      
Frupica SC        
Infinito SC 687        
Kumulus DF        
Maxim 100        
Monceren FS 250        
Prestige 370 FS        
Previcur Energy         
Proline EC 250        
Pyramin DF        
Ranman        
Revus        
Revus Top        
Ridomil Gold        
Scala        
Shirlan        
Signum        
Sportak EW        
Stereo        
Switch 62,5 WG        
Teldor WG 50        
Tern 750 EC        
Tiro        
Topas 100 EC        
Topsin WG        
         
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


KEMI 

 
Forsbecks AB - Skänninge