Tillbaka

VårkornMedelsent 2-radskorn

KWS Irina
           

Medelsent maltkorn med god bestockningsförmåga. Utmärkta stråegenskaper med låg tendens till strå- och axbrytning.
Finns även som EKO

 
Scholar Ett friskt högavkastande foderkorn med hög rymdvikt och kort strå. Nyhet -2017

 Anakin Högavkastande foderkorn med bra strå, hög avkastning och hög kärnkvalitet. Har Mlo-resistens och nematodresistens. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  
Tidigt 2-radskorn

Thermus
 

Foderkorn med hög och stabil avkastningspotential. God sjukdomsprofil.
Nyhet -2017

Salome
Vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. Goda stråegenskaper.
Finns även som EKO

 


6-radskorn

Kaarle Tidigt 6-radigt foderkorn med mycket goda stråegenskaper och hög avkastningspotential.
Finns som EKO.

Aukusti Högavkastande 6-radssort för Norrland med tidig mognad och bra kärna.
Finns även som EKO

Severi Medelsent, stråstyvt 6-radskorn lämpat för Norrland. Mycket bra avkastning och trivs på de flesta jordar, även med låga pH-värden. Storkärnig sort med hög hektolitervikt.

 


 
           


 

     
     

 
Forsbecks AB - Skänninge