Tillbaka

Oljeväxtfrö - lin


Taurus

En säker linjesort som ger höga och jämna resultat varje år.

Libra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Allmänt om linodling

Lin har en av de lägsta odlingskostnaderna och är samtidigt en av de bästa förfrukterna före sådd av både höst- och vårvete. Merskörden kan uppgå till 2000 kg/ha med lin som förfrukt jämfört med stråsäd. Lin gynnas i de flesta fall av en tidig sådd. Lämplig utsädesmängd är med årets (2011/2012) kvalitet 800-900 frö/m2, vilket brukar motsvara en etablering av ca 700 plantor. Lämplig utsädesmängd är 60-65 kg/ha.

 

Några viktiga kom-i-håg vid linodling:

Kolla odlingen vid uppkomst när det gäller stora linjordloppan, särskilt vid varmt och torrt väder. Utsädesbetning mot linjordloppan ger större säkerhet. I linodlingen finns möjlighet att bekämpa både kvickrot och flyghavre.

 

Frömognaden markeras av att frökapseln är brun och att fröna skramlar i kapseln. Fröets vattenhalt är då ca 30%. Den ibland sena mognaden kan komplicera skördetröskningen, men vänta inte med skörden för länge. Det är tillåtet att använda Round Up eller Avans i växande lin.

Ladda hem läsvärd artikel (291 kb) om linodling! (Av Albin Gunnarsson, Svensk Raps, Jan.2012)

 

 
Forsbecks AB - Skänninge