tillbaka

Växtskyddsmedel mot svamp


Sprutmedel används ofta i en kombination och vi rekommenderar en kontakt med någon av våra rådgivare vid val av produkt. Nedan följer en lista med våra produkter som länkar till respektive leverantör. Där du kan läsa mer om användning och innehåll samt skriva ut aktuella säkerhetsdatablad.

Svampmedel

Folpan 500 SC
ADAMA
Tern 750 EC ADAMA
Sprutsvavel Pioner S Azelis
Acrobat WG BASF
Cabrio Duo BASF
Candit BASF
Cantus BASF
Comet Pro BASF
Delan WG BASF
Flexity BASF
Forbel 750 BASF
Kumulus DF BASF
Scala BASF
Signum BASF
Aliette 80 WG Bayer CS
Ascra Xpro Bayer CS
Folicur Xpert Bayer CS
Infinito Bayer CS
Previcur Energy Bayer CS
Proline EC 250 Bayer CS
Propulse SE 250 Bayer CS
Prosaro Bayer CS
Serenade ASO Bayer CS
Teldor WG 50 Bayer CS
Talius Corteva
Cymbal 45 Nordisk Alkali
Frupica SC Nordisk Alkali
Narita Nordisk Alkali
Proxanil Nordisk Alkali
Ranman Top Nordisk Alkali
Shirlan Nordisk Alkali
Topsin WG Nordisk Alkali
Amistar Syngenta
Elatus Era Syngenta
Geoxe 50 WG Syngenta
Revus Syngenta
Revus Top Syngenta
Switch WG Syngenta
Topas 100 EC Syngenta

KEMI
 

 
Forsbecks AB - Skänninge