Mikronäring


Växtskyddsmedel används ofta i en kombination och vi rekommenderar en kontakt med någon av våra rådgivare vid val av preparat. Nedan följer en lista med våra produkter som länkar till respektive leverantör. Där du kan läsa mer om användning och innehåll samt skriva ut aktuella säkerhetsdatablad.

 Mikronäring

Bor 150 MEA Azelis
Mangannitrat 235 DLA DK
Aminosol LMI
Ferrovital LMI
Fosforsyra 85 % LMI
Järnchelat Fedp 6 LMI
Järnchelat Melster S LMI
Kalciofoss LMI
KalciumForte LMI
Kaliumbikarbonat LMI
Magnofoss LMI
Micro+ LMI
Micro+ -Bor LMI
Natriummolybdat LMI
Salpetersyra 62 % LMI
Saltsyra LMI
Urea miniprillad LMI
Zinknitrat 250 LMI
Manganchelat LMI
NoroTec Koppar NoroTec
NoroTec Mangan NoroTec
NoroTec Potatis NoroTec
NoroTec Raps NoroTec
NoroTec Spannmål NoroTec
NoroTec Universal NoroTec


 
Forsbecks AB - Skänninge